Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi har flyttet, vennligst besøk vår nye hjemmeside http://bergen.kristensamfunnet.no

Reklamer

GUDSTJENESTER I BERGEN

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndager kl.10:00 utenom 25. des.
OBS Ingen handling søndag 19. mars pga jubileumsfeiring i Oslo

Torsdager kl. 10:00
OBS Ingen handling torsdag 9. februar pga synode i Järna

Lørdagene kl. 10:00
3. des., 28. jan., 4. feb.

JULENS TREFOLDIGE MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndag 25, desember
Kl.00:00 Midnatt
Kl. 8:30 Ved morgengry
Kl. 10: 30 Om dagen

Alle dager fra 2. juledag til og med 5. januar kl. 10:00

Epifaniasdagen fredag 6. januar kl. 10:00

SØNDAGSHANDLING FOR BARN
Følgende søndager kl. 11:15
4., 11. og 18. des., 15. jan., 12. feb., 26. mars.

JULEHANDLING FOR BARN
Søndag 25. desember kl. 11:45

GUDSTJENESTER PÅ HAUGALANDET
På Hogganvik, Vikedal

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Følgende dager kl. 10:30
4. jan., 22. jan., 19. feb. og 26. mars


Regelmessige aktiviteter

På søndager etter Menneskevielsens handling
Kirkekaffe
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdager etter Menneskevielsens handling
Samtale om ukens evangelietekst

Mandager kl. 17:30 fra og med 13. februar
Korgruppen møtes. Først spiser vi sammen og begynner å synge ca kl 18;00.

På Hogganvik
Søndagene 22. jan., 19. feb. og 26. mars
Studiegruppe om ukens evangelietekst
Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe


Aktivitetskalender

JUL

Lørdag 24. des. kl 16:00
Vi synger julen inn
Med sang og musikk ledet av Magne Skrede.

Alle dager fra 26. des til og med 6. jan
Kirkekaffe Ta gjerne med mat til kaffebordet

EPIFANIATIDEN

Lørdag 28. januar kl. 11:15 – 12:30
Seminar om Offer og bønn
Med Kristine Høiland og Siri Schulze-Florey.
Vi beynner med Menneskevielsens handling kl. 10:00

TIDEN MELLOM EPIFANIA OG PASJON

Søndag 12. mars kl. 11:30 – 13;00
Årsmøte for Kristensamfunnets menighet i Bergen
Innkallingen blir sendt senere.

Fredag 17. – søndag 19. mars
Jubileimsfeiring i Oslo av 90 år Kristensamfunnet i Norge samt representantskapsmøtet for KiN. Det er derfor ingen Menneskevielsens handling denne søndagen.

Onsdag 22. mars kl 19:00
Samtale om Ekteskapsritualet med innledning til temaet
I det siste har det vært en del oppmerksomhet og diskusjon rundt Kristensamfunnets ektevielse. Det er ikke så ofte at vi har ektevielse i Kristensamfunnet i Bergen. Det kan derfor være et behov hos enkelte å skaffe seg mer kunnskap om ritualet og dets ordlyd.
Hjertlelig velkommen!

PASJONSTIDEN

Søndag 2. april kl 11:40 – 12:30
Pasjonstidbetraktning
Innledning til samtale ved John Rawcliffe


Stevner og leirer

Torsdag 30. mars – søndag 2. april
Konfirmantleir på Olsby gård

1. – 10. juli
Barneleir på Olsby gård
Påmelding til barnlagret@kristensamfundet.se

15. – 24. juli
Ungdomsleir på Olsby gård
Påmelding til olsby.ungdomsleir@gmail.com

GUDSTJENESTER I BERGEN

Søndager kl.10:00
Torsdager kl. 10:00
Mikaelsdagen torsdag 29. september kl. 10:00
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 23. oktober, 6. og 27. november, 4., 11. og 18. desember kl. 11:15
SØNDAGSHANDLING FOR BARN


GUDSTJENESTER PÅ HAUGALANDET

På Hogganvik landsby, 5589 Vikedal

Søndagene 23. oktober og 27. november kl.10:30
MENNESKEVIELSENS HANDLING


REGELMESSIGE AKTIVITETER

I Bergen

På søndager etter Menneskevielsens handling
Kirkekaffe
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdager etter Menneskevielsens handling
Samtale om ukens evangelietekst

Mandager kl. 18:00
Korgruppen møtes

På Hogganvik

Søndagene 23. oktober og 27. november
Studiegruppe om ukens evangelietekst
Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe


AKTIVITETSKALENDER

MIKAELSTIDEN

Søndag 2. oktober kl. 11:40
Grenser: I menneskeheten
Den første av tre betraktninger til temaet Grenser.
Innledning til samtale ved Daan Ente

Søndag 16. oktober kl. 11:40
Grenser: I mennesket
Innledning til samtale ved John Rawcliffe

TIDEN MELLOM MIKAELSTIDEN OG ADVENT

Søndag 30. oktober
Grenser: Mellom mennesker
Innledning til samtale ved John Rawcliffe

Søndag 6. november kl. 18;00
Minnekveld
Med minneord, musikk og kultiske avslutning

Søndag 13. november kl 11:40
”What a wonderful world”
En betraktning av Vahan Babayan
Vahan er er utdannet fysiker og for tiden arbeider som lektor på Høyskolen Stord/Haugesund og som realfaglærer på flere Steinerskoler, bl.a. den i Haugesund.
I denne betraktingen ønsker han å hjelpe oss å åpne våre øyne for verden omkring oss. Og samtidig å vekke undring hos oss for det vakre som vi finner rundt oss i verden.

Søndag 20. november kl. 11:40
Mikhail Bulgakovs ”Mesteren og Margarita”
En betraktning av Natasja Leltchouk som innledning til samtale om de religiøse aspekter som finnes i denne boken.
Betraktningen var tidligere annonsert for 23. oktober

ADVENT

Lørdag 3. desember kl. 10:00 – ca kl 14:30
De to Jesusbarn – det åpenbare julemysteriet
Et lørdagsseminar med Trond Skaftnesmo

Trond har i 2015 utgitt boken Prins Immanuel av Betlehem og Yesua av Nasaret (det åpenbare julemysteriet) på Paradigmeskifte forlag.
Forlaget omtaler den slik:
Det åpenbare julemysteriet leses høyt hver jul, over hele verden, i alle kanaler. Det har vært åpent annonsert i 2000 år… og det er fortsatt like uoppdaget. Vi kjenner alle bildet av stallen med den hellige familie, de tre vise menn på den ene siden, hyrdene på den andre og stjernen over det hele. Men legger vi evangelienes fremstillinger til grunn, er dette bildet en umulig konstruksjon. Nyere skriftfunn viser at det i Judea i tiden rundt Jesu fødsel var forventet en prestelig så vel som en kongelig Messias. Dette stemmer også med evangelienes beretninger. Når vi så støter på kunstneriske fremstillinger fra middelalderen og renessansen med «et ekstra Jesus-barn», lyser et uventet meningsdyp brått frem bak historiens slør.
Deltakerbidrag er kr 250,- / 100,-

Lørdag 10. desember kl. 16:00
Adventshagen
Påmelding innen 9. desember til Daan Ente mob: 484 43 975

 

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndagene kl.10:30

Siste gang på søndager før sommerpausen er 19. juni
Første gang på søndager  etter sommerpausen er 7. august

Torsdager kl. 10:00
Siste gang før sommerpausenpå torsdager er 23. juni
Første gang etter sommerpausen på torsdager er 8. september

Lørdag 24. september kl. 10:00
i forbindelse med Workshop om kommunikasjon

St Hansdagen fredag 24. juni kl. 10:00

Mikaelsdagen torsdag 29. september kl. 10:00

SØNDAGSHANDLING FOR BARN
Søndagene kl. 10:00
19. juni, 28. august, 11. og 25. september

Søndag 18. september kl. 12.00
SØLVBRYLLUP

For Anjo Peters og Bernd Beese


Regelmessige aktiviteter

På søndagene etter Menneskevielsens handling
KIRKEKAFFE
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdagene etter Menneskevielsens handling
SAMTALE om ukens evangelietekst
Siste gang før sommerpausen 16. juni
Første gang til høsten 8. september


Aktivitetskalender

TIDEN MELLOM PINSE OG ST HANS

Søndag 12. juni
SUNNIVA – KRISTENSOMMENS BUDRINGER FRA VEST
Betraktning ved Tryggve Fett

Lørdag 18. juni
REISE TIL KINN for å være med på Kinnapelet.
Er du interessert ta kontakt med John Rawcliffe
Mob. tlf. 905 53 065
E-post john.rawcliffe@online.no

Søndag 19. juni
Vi møtes etter Menneskevielsens handlingen og tar avskjed fra Are Hauffen.
Are og hans familie drar til Stuttgart i løpet av sommeren. Are begynner da å studere på presteseminaret. Om noen vil gi gode råd eller milde gaver med på veien, kan vi snakke om det da!

 

TIDEN MELLOM ST. HANS OG MIKAELSTIDEN

Mandag 12. september kl. 18 – 19
ORIENTERING OM KONFIRMASJON
For foreldre og foresatte samt barn i konfirmasjonsalder (de som fyller 14 år i tidsrommet fra påske til sommeren 2017).

Lørdag 24. september Kl 10:00 – 16:30
Workshop om kommunikasjon
COURAGE – COMPASSION – CONNECTION
Mot – Medlidenskap – Medmenneskelig forbindelse

En workshop med ANGELA RAWCLIFFE som oppfølging av workshopen med henne som fant sted høsten 2015.

Workshopen begynner med Menneskevielsens handling kl. 10:00
Etter en kort kaffepause blir det en arbeidsøkt frem til lunsj ca kl. 12:30.
Om ettermiddagen fortsetter vi evt. både i grupper og i plenum.
Det blir en Kultisk avslutning som avrunder dagen ca kl. 16:15

Søndager kl.10:30
Torsdager kl. 10:00
OBS Kristi himmelfartsdag torsdag 5. mai kl. 10:30
Følgende lørdager kl. 10:00
12, mars, pinseaften 14. mai og 11. juni
2. pinsedag mandag 16. mai kl. 10:30
Over pinsehelgen blir Menneskevielsens handling
holdt på følgende tre språk:
Pinseaften 14. mai på engelsk kl. 10:00
1. pinsedag på norsk kl. 10:30
2. pinsedag på tysk 10:30
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Følgende søndagene kl. 10:00
13. mars, påskesøndag 27. mars, 10. og 24 apr., 8. og 22. mai
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

Søndag 15. mai kl. 10.00
PINSEHANDLING FOR BARN

Søndag 15. mai 1. pinsedag kl. 12.00
EKTEVIELSE
For Eva-Marie Tveit og Lars Henrik Smedsrud


Regelmessige aktiviteter

I Bergen

På søndager etter Menneskevielsens handling
KIRKEKAFFE
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdager etter Menneskevielsens handling
SAMTALE om ukens evangelietekst

På Hogganvik

Søndag 8. mai
Studiegruppe om Markusevangeliet
Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe


Andre aktiviteter

PÅSKETIDEN
Søndag 6. april kl. 11.30
OPPSTANDELSESKREFTER I MENNESKET
En påskebetraktning ved John Rawcliffe som innledning til samtale

Søndag 17, april kl. 11.30
DEN RELIGØSE KAFKA
En betraktning om Franz Kafka av Natalia Leltchouk

Fredag 22. og lørdag 23. april
BERØRT AV DET LEVENDE – Å utforske det levende i ord og i naturen
Kurs og foredrag med ANTJE SCHMIDT, Jena, Tyskland
Antje Schmidt er spesialist på Bildekräfteforschung – Forskning i formkreftene og anerkjennt for dette i det Biologisk Dynamiske miljøet.

Fredag 22. april kl. 17:00 – 20:00
Innføring i metoden med øvelser
Lørdag 23. april kl. 10:00 – 16:00
Seminar til temaet

Antje snakker tysk og engelsk og det blir oversatt til norsk.
For å dekke reisekostnader fra Berlin ber om et bidrag kr. 150,- / kr. 100,- per seminardel.

Søndag 1. mai kl. 19.00
VÅRKONSERT MED SEBASTIAN DÖRFLER
De seks suiter for cello av Johan Sebastian Bach

Kristi himmelfartsdag, torsdag 5. mai etter Menneskevieslens handling
UTFLUKT til Bergenhus festning ledsaget av Tryggve Fett
Vi oppsøker sporene etter Kristendommens ankomst til Norge fra vest gjennom St. Sunniva. Hennes levninger ble gravlagt under høyalteret i Kristkirken på Bergenhus.
Etter Menneskeviesens handling går vi til Bergenhus festning . Der inntar vi kirkekaffe sammen før vi ser på området og får en innføring i dens historie.

Pinsehelgen lørdag 14. – mandag 16. mai
Vi feirer pinse ved at MENNESKEVIELSENS HANDLING blir holdt på 3 forskjellige språk. Se detaljene på øverst på siden.

Søndagene kl.10:30
Torsdager kl. 10:00
Ikke torsdag 11. februar pga av prestenes reise til Nordisk synode i Järna
Lørdagene 13. februar, 12, mars kl. 10:00
Alle dager fra palmesøndag til og med 2. påskedag kl. 10:30

MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 14. og 28. februar, 13. mars og påskesøndag 27. mars kl. 10:00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN


 

Regelmessige aktiviteter

På søndagene
KIRKEKAFFE etter Menneskevielsens handling
Ta med mat til felles fat

Torsdagene etter Menneskevielsens handling
SAMTALE om ukens evangelietekst

Onsdager kl. 18:00
SANGKVELD 9. og og 16. mars


 

Andre aktiviteter

Lørdag 6. februar kl. 14 – 16
FAMILIELØRDAG med temaet Stjerner

11. mars kl 16:00 – 20:00
KULTURKVELD i anledning representantskapsmøte for Kristensamfunnet i Norge
Vi inviterer menigheten i Bergen og gjester fra de andre menighetene i Norge til en uformell kveld med nykkelharpespill av Nora Botn Kvam.
Kvelden begynner med aftensmat.

Søndag 13. mars ca kl. 11.30
Hvordan omgås vi skyld? – Skyld og skam: Hvordan kommer vi til rette med den personlige skyld som vi tar på oss?
En betraktning ved John Rawcliffe som innledning til samtale

Søndag 20. mars ca kl. 11.30
Hvordan omgås vi skyld? – Arvesynden og dens konsekvenser
En betraktning ved Daan Ente som innledning til samtale

Skjærtorsdag 24. mars ca kl. 11.30
Judas – På hvilken måte var han skyldig i Kristi død?
En betraktning ved Daan Ente som innledning til samtale

Langfredag 25. mars ca kl. 11.30
Pilatus – Skyldig eller uskyldig i Kristi død?
En betraktning ved John Rawcliffe som innledning til samtale

Søndagene kl.10:30
Torsdager kl. 10:00
Lørdagene 5. desember og 16. januar kl. 10:00
Alle dager fra 2. juledag til og med 5. januar kl. 10:30
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Fredag 25, desember
JULENS TREFOLDIGE MENNESKEVIELSENS HANDLING
Kl. 00:00 Midnatt
Kl. 08:30 Ved morgengry
Kl. 10: 30 Om dagen

Torsdag 25. desember kl. 11:45
JULEHANDLING FOR BARN

Onsdag 6. januar kl. 10:30
EPIFANIASDAGEN

Søndagene 13. desember, 3., 17. og 31. januar kl. 10:00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN


Regelmessige aktiviteter

På søndagene
KIRKEKAFFE etter Menneskevielsens handling
Ta med mat til felles fat

Torsdagene etter Menneskevielsens handling
SAMTALE om ukens evangelietekst


Aktivitetskalender

Alle fire søndager i advent etter Menneskevielsens handling og en kort kirkekaffe:
I BEGYNNELSEN VAR ORDET – De fire evangelienes egenart.

Betraktning som innledning til samtale:
29. november MATTEUSEVANGELIET v. Daan Ente

6. desember MARKUSEVANGELIET v. John Rawcliffe

13. desember LUKASEVANGELIET v. Daan Ente

20. desember JOHANNESEVANGELIET v. John Rawcliffe

Lørdag 5. desember kl. 14:00 – 16:00
FAMILIELØRDAG med adventshagen
Påmelding til John Rawcliffe innen 5. desember
mob. 905 53 065

Julaften torsdag 24. desember kl. 16:00
VI SYNGER JULEN INN
For hele familien, Med julemusikk og -sanger.
En kort andakt med juleevangeliet avslutter feringen.

Alle dagene fra og med 2. juledag til og med 6. januar
KIRKEKAFFE etter Menneskevielsens handling
Ta med mat til felles fat

Onsdag 30. desember kl. 11:30
TILBAKEBLIKK på året som har gått:
FREMBLIKK mot året som kommer
– personlig, i menigheten og i verden

Lørdag 16. januar etter Menneskevielsens handling frem til kl. 13:00
MINISEMINAR Bønn og Fader vår
Med betraktninger fra Daan Ente og John Rawcliffe etterfulgt av samtale.