Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi har flyttet, vennligst besøk vår nye hjemmeside http://bergen.kristensamfunnet.no

GUDSTJENESTER I BERGEN

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndager kl.10:00 utenom 25. des.
OBS Ingen handling søndag 19. mars pga jubileumsfeiring i Oslo

Torsdager kl. 10:00
OBS Ingen handling torsdag 9. februar pga synode i Järna

Lørdagene kl. 10:00
3. des., 28. jan., 4. feb.

JULENS TREFOLDIGE MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndag 25, desember
Kl.00:00 Midnatt
Kl. 8:30 Ved morgengry
Kl. 10: 30 Om dagen

Alle dager fra 2. juledag til og med 5. januar kl. 10:00

Epifaniasdagen fredag 6. januar kl. 10:00

SØNDAGSHANDLING FOR BARN
Følgende søndager kl. 11:15
4., 11. og 18. des., 15. jan., 12. feb., 26. mars.

JULEHANDLING FOR BARN
Søndag 25. desember kl. 11:45

GUDSTJENESTER PÅ HAUGALANDET
På Hogganvik, Vikedal

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Følgende dager kl. 10:30
4. jan., 22. jan., 19. feb. og 26. mars


Regelmessige aktiviteter

På søndager etter Menneskevielsens handling
Kirkekaffe
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdager etter Menneskevielsens handling
Samtale om ukens evangelietekst

Mandager kl. 17:30 fra og med 13. februar
Korgruppen møtes. Først spiser vi sammen og begynner å synge ca kl 18;00.

På Hogganvik
Søndagene 22. jan., 19. feb. og 26. mars
Studiegruppe om ukens evangelietekst
Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe


Aktivitetskalender

JUL

Lørdag 24. des. kl 16:00
Vi synger julen inn
Med sang og musikk ledet av Magne Skrede.

Alle dager fra 26. des til og med 6. jan
Kirkekaffe Ta gjerne med mat til kaffebordet

EPIFANIATIDEN

Lørdag 28. januar kl. 11:15 – 12:30
Seminar om Offer og bønn
Med Kristine Høiland og Siri Schulze-Florey.
Vi beynner med Menneskevielsens handling kl. 10:00

TIDEN MELLOM EPIFANIA OG PASJON

Søndag 12. mars kl. 11:30 – 13;00
Årsmøte for Kristensamfunnets menighet i Bergen
Innkallingen blir sendt senere.

Fredag 17. – søndag 19. mars
Jubileimsfeiring i Oslo av 90 år Kristensamfunnet i Norge samt representantskapsmøtet for KiN. Det er derfor ingen Menneskevielsens handling denne søndagen.

Onsdag 22. mars kl 19:00
Samtale om Ekteskapsritualet med innledning til temaet
I det siste har det vært en del oppmerksomhet og diskusjon rundt Kristensamfunnets ektevielse. Det er ikke så ofte at vi har ektevielse i Kristensamfunnet i Bergen. Det kan derfor være et behov hos enkelte å skaffe seg mer kunnskap om ritualet og dets ordlyd.
Hjertlelig velkommen!

PASJONSTIDEN

Søndag 2. april kl 11:40 – 12:30
Pasjonstidbetraktning
Innledning til samtale ved John Rawcliffe


Stevner og leirer

Torsdag 30. mars – søndag 2. april
Konfirmantleir på Olsby gård

1. – 10. juli
Barneleir på Olsby gård
Påmelding til barnlagret@kristensamfundet.se

15. – 24. juli
Ungdomsleir på Olsby gård
Påmelding til olsby.ungdomsleir@gmail.com