Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Søndagene kl.10:30
Torsdager kl. 10:00
Lørdag 7. mars kl. 10:00
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 8. og 22. mars kl. 10:00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

På søndagene
Kirkekaffe etter Menneskevielsens handling. Ta med mat til felles fat.

Torsdagene
Etter Menneskevielsens handling
STUDIEGRUPPE om ukens evangelietekst

Onsdagene kl. 18:00 – 19:15
SANGKVELD

Ukentlig på mandager kl. 17:30.
KONFIRMASJONSTIME

Lørdag 7. mars
kl. 10:00 MENNESKEVIELSENS HANDLING

kl. 11:30 VEIEN TIL PÅSKE
Innledning til samtale ved Daan Ente

Mandag 9. mars kl. 19:00 – 21:00
ÅRSMØTET FOR KRISTENSAMFUNNETS MENIGHET I BERGEN

Lørdag 21. mars
REPRESESENTANTSKAPSMØTET for Kristensamfunnet i Norge, i Oslo

Torsdag 26. mars etter Menneskevielsens handling
DUGNAD for å pakke programmene.
Alle er som har anledning er hjertelig velkommen.

Lørdag 28. mars
DUGNAD I HUSET

Reklamer

Søndagene kl.10:30
Ikke søndag 1. mars pga sykdom
Torsdager kl. 10:00
Ikke torsdag 26. februar pga sykdom
Lørdag 21. februar kl. 10:00
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 1. og 15. februar kl. 10:00
Ikke søndag 1. mars pga sykdom
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

Lørdag 7. februar
MINNEHANDLING FOR INGRID LØVLIE

Torsdagene etter Menneskevielsens handling
STUDIEGRUPPE OM UKENS EVVANGELIETEKST

På søndagene etter Menneskevielsens handling
KIRKEKAFFE
Ta med mat til felles fat

Lørdag 14. februar
DUGNAD I HUSET

Lørdag 21. februar
kl. 10:00 Menneskevielsens handling
kl. 11:30 Å GÅ VEIEN FRA JULEN
Innledning til samtale ved John Rawcliffe

Onsdager 4. og 11. februar
SANGKVELD
Deretter blir det en tre ukers pause og sangkvelden begynner igjen 11. mars.

Ukentlig på mandager kl. 17:30 (ikke 23. februar pga vinterferien)
KONFIRMASJONSTIME

Søndagene kl.10:30
Torsdager kl. 10:00
Lørdagene kl. 10:00
13. desember, 17. januar
Kl. 10:30 Alle dager fra 2. juledag til og med 5. januar
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Torsdag 25, desember
JULENS TREFOLDIGE MENNESKEVIELSENS HANDLING
Kl.00:00 Midnatt
Kl.  8:30 Ved morgengry
Kl. 10:30 Om dagen

Tirsdag 6. januar kl. 10:30
EPIFANIASDAGEN

Søndagene kl. 10:00
7, og 21. desember
4. og 18. januar
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

Torsdag 25. desember kl. 11:45
JULEHANDLING FOR BARN

REGELMESSIGE AKTIVITETER

På søndagene
KIRKEKAFFE etter Menneskevielsens handling
Ta med mat til felles fat

Torsdagene etter Menneskevielsens handling
Begynner torsdag 8. januar
STUDIEGRUPPE om ukens evangelietekst

Onsdagene kl. 18:00 – 19:15 fra og med 7. januar
SANGKVELD

Desember; 1. og 15. desember:
Ukentlig på mandager kl. 17:30
Og igjen fra og med 12. januar
(ikke 23. februar pga vinterferien).
KONFIRMASJONSTIME

AKTIVITETSKALENDER

ADVENT

Søndag 7. desember kl. 16:30
ADVENTSHAGE
Påmelding innen fredag 5. des. til John Rawcliffe mob. tlf. 905 53 065

Søndag 14. desember kl. 11:45
ADVENTSBETRAKTNING ved Daan Ente

JUL

Julaften onsdag 24. desember kl. 16:00
VI SYNGER JULEN INN
For hele familien, Med julemusikk og -sanger. En kort andakt med juleevangeliet avslutter feringen.

1. juledag
JULENS TREFOLDIGE MENNESKEVIELSENS HANDLING
kl. 00:00 Midnatt
kl. 08:30 Ved daggry
kl. 10:30 Om dagen

JULEHANDLING FOR BARN
kl. 11:45

Alle dagene fra og med 2. juledag til og med 6. januar
KIRKEKAFFE etter Menneskevielsens handling
Ta med mat til felles fat

Tirsdag 30. desember kl. 11:30
TILBAKEBLIKK på året som har gått og fremblikk mot året som kommer

EPIFANIASTIDEN

Lørdag 17. januar
kl. 10:00 Menneskevielsens handling

kl. 11:30 – 13:30 SEMINAR med følgende tema:
DÅPEN I JORDAN : AVSKJED fra mor Maria, møte-ØYEBLIKKET med Johannes og PRØVELSER i ensomheten med seg selv
Innledning til samtale ved Siri Schultze-Florey, Kristine Høiland og Daan Ente

Lørdag 24. januar
DUGNAD i huset

Søndagene kl.10.30
Torsdager kl. 10.00
Lørdag 8. november kl. 10.00
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 2 og 16. november kl.10.00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

Søndag 23. november kl. 11.45
DÅP
Maria Hellands og Henrik Kolbeinshavns sønn

På søndagene
KIRKEKAFFE ETTER MENNESKEVIELSENS HANDLING
Ta med mat til felles fat.

Lørdag 8. november etter Menneskevielsens handling kl. 11.15 – 12.30
HVORDAN TAR VI DE DØDE MED INN I MENNESKEVIELSENS
HANDLINGEN?
Innledning til samtale ved Dann Ente

Søndag 9. november kl. 18.00
MINNESTUND FOR DE DØDE
Kveldsandakt med tale til temaet ved John Rawcliffe:
DØDEN – ENSOMHETENS DØR INN TIL DET NYE FELLESSKAPET
Musikk ved Sebastian Blum, cello og Anneli Piechotta, keltisk harpe.

Søndag 16. november kl. 10.20 til ca kl. 11.20
KUNSTNERISK KLUBB
Gi beskjed at du/dere kommer i tide til Janicke Akerø
mob. tlf. 476 56 902

Søndag 16. november i forbindelse med kirkekaffen
MENIGHETSMØTE OM OMBYGGINGEN AV LOKALET I 2. ETASJE
Se omtale av møtet i Nyhetsbrevet. Sakspapirene kan sendes til de som ikke mottar programmet elektronisk ved å sende e-post med fore-spørsel om det til john.rawcliffe@online.no

Mandag 10., 17. og 24. nov. kl. 17.30
KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN

Onsdagene 12. og 26. november kl. 18.00 – 19.00
SANG OG DIKTKVELD

Torsdag 27. nov. kl. 11.00 til ca. 12.30
DUGNAD
Vi pakker post sammen og hygger oss med sosialt samvær. Bli med og hjelp til! Alle er velkomne
______________________________________________________

KUNNGJØRING
Seminaret om Døden med Kristine Høiland, som ble forhåndsan-nonsert i oktoberprogrammet er dessverre avlyst. Vi tar sikte på at hun ville kunne ha et seminar til dette temaet i november neste år.
______________________________________________________

FREMBLIKK

Søndag 7, desember kl. 16.30
ADVENTSHAGEN
Påmelding innen fredag 5. des. til John Rawcliffe mob. tlf. 905 53 065

Oktober 2014

Søndagene kl.10.30
Torsdager kl. 10.00
Lørdag 11. oktober kl. 10.00
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 5 og 19. oktober kl.10.00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

På søndagene
KIRKEKAFFE ETTER MENNESKEVIELSENS HANDLING
Ta med mat til felles fat.

Lørdag 11. okt. etter Menneskevielsens handling kl. 11.00 – 13.00
SILKEPAPIRPROSJEKTET
Janicke Akerø vil sammen med de som er interessert igjen endre kirkerommet ved å ta silkepapir på vinduene.

Søndag 12. oktober kl. 10.20 til ca kl. 11.20
KUNSTNERISK KLUBB
Gi beskjed i og tid om du/dere kommer til Janicke Akerø
mob. tlf. 476 56 902

Mandag 13., 20. og 27. okt. kl. 17.30
KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN

Onsdag 15. oktober kl. 18.00 – 19.00
SANG OG DIKTKVELD
Kjære glade sangere!
Vi ønsker sammenkomster i menigheten der vi kan møtes til sang, musikk, dikt o.a. Vi kan tenke oss en slik samling f.eks. engang i måneden, eller slik dere måtte ønske det. Vi starter onsdag den 15. oktober kl. 18.00, i kirken. Vi kan da også finne ut om en annen ukedag/annet tidspunkt passer bedre. Ta gjerne med noter til enkle sanger. Det er Mikaelsti-den, og det kunne være fint å finne fram Mika-elsanger og høstsanger.
Vi håper med dette å etablere noe hvor vi kan møtes og skape mer liv i våre lokaler på John Lunds plass!

Torsdag 16. – søndag 19. oktober
KONFIRMANTLEIR PÅ ØLSBY GÅRD FOR KONFIRMANTER FRA HELE LANDET

Torsdag 23. okt. kl. 11.00 til ca. 12.30
DUGNAD
Vi pakker post sammen og hygger oss med sosialt samvær. Bli med og hjelp til! Alle er velkomne
______________________________________________________

FREMBLIKK

Søndag 9. november kl. 18.00
MINNEKVELD FOR DE DØDE

Søndagene 14 og 28. september kl.10.30
Lørdagene 13. og 27.september kl. 9.00
Torsdager kl. 9.30
Mikaelsdagen mandag 29. september kl. 10.30
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndagene 14 og 28. september kl.10.00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

Søndagene 14.sept – først etter betraktningen og 28. sept.
KIRKEKAFFE ETTER MENNESKEVIELSENS HANDLING
Ta med mat til felles fat.

Mandag 8., 15. og 22. september kl. 17.30
KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN

Søndag 14. sept. etter Menneskevielsens handling
HVA VIL VI VÆRE – HVEM VIL JEG BLI?
OM SKRIFTEMÅLSSAKRAMENTET
En betrakting som innledning til samtale ved Daan Ente.

Onsdag 24. sept. kl. 19.00
MENIGHETSMØTE OM VIDERE PLANER FOR VÅRE LOKALER I JOHN LUNDS PLASS 1

Torsdag 25. sept. kl. 10.30 til ca. 12.30
DUGNAD
Vi pakker post sammen og hygger oss med sosialt samvær. Bli med og hjelp til! Alle er velkomneFredag 26. og lørdag 27.september

«ENGLER OG DEMONER»
HVORDAN VIRKER DE I MENNESKESJELEN?
Et seminar med John Rawcliffe, prest i Kristensamfunnet i Bergen

Hvilke forestillinger har vi om den åndelige verden, den andre siden, eller det som i kristent perspektiv kalles himmelen? Er det i det hele tatt mulig å ha slike forestillinger? Hvis så er tilfelle, hvordan kan vi nærme oss disse dimensjonene?

Først i Opplysningstiden begynte man å stille slike spørsmål. Spørsmål av denne art var da forbeholdt religiøse diskusjoner. Men at det finnes alternative eller andre verdener enn den vi opplever med vår vanlige bevissthet, er i dag ikke lenger be-grenset til et religiøst verdensbilde. Enkeltmenneskers erfaringer som for eksempel nær døden opplevelser, utfordrer tradisjonel-le oppfatninger av hva som kan være på den andre siden. Både i moderne litteratur om alternative verdener og i debatten om spirituelle emner kan vi se at andre eller parallelle verdener blir betraktet som en virkelighet. Også i moderne vitenskap kan vi møte idéer om flere verdener og dimensjoner.

Et aspekt av dette fenomenet er at åndelige vesener, ofte kalt engler og demoner, trer frem i fortellinger og beskrivelser som representanter for det gode eller det onde.

På dette helgeseminaret vil vi spesielt se på engler og demoner og deres virkning i menneskesjelen. Disse vesener kan oppleves som virkelig i det enkelte menneskes liv så vel som i sosiale sammenhenger. Englenes virke i det enkelte menneskets biografi og i det som skjer mellom mennesker, vil bli tematisert i løpet av seminaret. De onde krefters virke i teknologi og moderne media vil også bli berørt.

For å anskueliggjøre nåtidens situasjon og for å kunne ta i bruk den skapende del av sjelen, skal vi i fellesskap arbeide med bildebetraktninger i løpet av seminaret.

FREDAG 26. SEPTEMBER

Kl. 19:30 DEN ÅNDELIGE VERDEN; HVORDAN KAN DET OPPLEVES?
Betraktning med etterfølgende spørsmålsrunde

Kl. 20:45 Kultisk avslutning

LØRDAG 27. SEPTEMBER

kl. 9.00 Menneskevielsens Handling

kl. 10.00 HVORDAN KAN ENGLENE OPPLEVES?
Betraktning

Kl. 11.00 KAFFEAUSE

kl. 11.30 VIRKNINGEN AV DET ONDE I MENNESKESJELEN
Betraktning

kl. 12.30 LUNSJ

kl. 13.45 BILLEDBETRAKTNING
.
Kl. 14:30 AVSLUTENDE SAMTALE

kl. 15.45 KULTISK AVSLUTNING

Slutt ca. kl. 16.00

Praktiske detaljer
Påmelding for lørdag til John Rawcliffe mob.tlf. 905 53 065 kan skje senest torsdag kveld. Dette er nødvendig for å planlegge matserveringen. Vi ber om en deltageravgift for hele seminaret på kr. 400.- (kr. 200,-). For foredraget på fredag kveld kr. 100,- (50,-)


FREMBLIKK
Torsdag 16. – søndag 19. oktober
KONFIRMANTLEIR FOR KONFIRMANTER FRA HELE LANDET PÅ ØLSBY GÅRD

Søndagene 6. juli og 3., 17 og 31.augustkl.10.30
Lørdagene 5. juli og 16. og 30. august kl. 9.00
Obs ikke 2. august
MENNESKEVIELSENS HANDLING

Søndag 30. august kl.10.00
SØNDAGSHANDLING FOR BARN

Søndag 6. juli, 3. og 31. august
KIRKEKAFFE ETTER MENNESKEVIELSENS HANDLING
Ta med mat til felles fat.

Torsdag 14. august kl. 10.30 til ca. 12.30
DUGNAD
Selv om det ikke er handling denne dagen vil vi pakker vi likevel post sammen og hygger oss med sosialt samvær. Bli med og hjelp til! Alle er velkomne

Søndag 17. august
INNSETTELSE AV DAAN ENTE SOM PREST I BERGEN
Gisela Thriemer, som er lenker for Norden, besøker menigheten i anledning Dann Entes ankomst til Bergen. Etter Menneskevielsens handling blir det en festlig kirkekaffe som velkomst for Daan.

KONFIRMASJONSFORBEREDELSE 2014 – 2015 De som skal bli konfirmert våren 2015 bes nå å bli påmeldt til John Rawcliffe. Dette gjelder både de som fyller 14 år mellom påske 2014 og sommeren 2015 men også de som eventuelt er noe eldre. Konfirmanttimene begynner i september.

PRESTEVIKAR UNDER SOMMERFERIEN
7.7. – 13.7. Markus Schultze-Florey mob tlf 909 84 725
14.7. – 10.8. Daan Ente mob tlf 484 43 975

FREMBLIKK
Lørdag 27. september kl. 9:00 – 16:00
«ENGLER OG DEMONER» HVORDAN VIRKER DE I MENNESKESJELEN? Et seminar med John Rawcliffe og andre. Detaljene kommer i sammen med neste programutsendelse